© Copyright by   I.D.S.  GmbH  

Regisztráció

Regisztráció a B2B web áruházba

A cég hivatalos neve*
Ágazat (Autószalon, Gumiszerelő, Autószerelő, stb.)*
EU Adószám (közösségi adószám)
Cégjegyzék szám (e.v. engedély szám)
Adószám
Számlázási cím*
Kézbesítési cím - ha eltér a számlázási címtől
Gumiabroncsok / felnik beszerzéséért felelős személy*
Cégforma(Kft., Bt., e.v., ...)*
Ügyvezető (Vezeték és keresztnév)*
E-mail cím*
Gumi forgalmazó vagy autószerviz hálózat tagja vagyok*
Irsz, Város, Ország*
Telefon*
Mobil
Hírlevél
Igen, szeretnék e-mailben információkat kapni az IHLE Tyres GmbH-tól és leányvállalatától, termékekkel, szolgáltatásokkal vagy értékesítési kampányokkal kapcsolatban, és beleegyezésem adom az az IHLE Magyarország Kft.-nek az engem érintő személyes adatok kezeléséhez. A beleegyezést az üzleti, illetve egyéb hivatalos kapcsolat, de legfeljebb ötéves időtartamra, és legfeljebb az adatkezelés elleni tiltakozásig, törlési, elfeledtetési igény teljesítéséig adom. Nem vagyok köteles hozzájárulást adni. A személyes adataim felhasználói az IHLE Tires GmbH. és/vagy azon szolgáltatók/vállalatok, amelyekkel az IHLE Magyarország Kft. vállalatcsoportot alkot a GDPR (37) preambulumbekezdése értelmében amenyiben az EU-n belül kerülnek átadásra. Harmadik országba történő átadás esetén az átadás mindig a GDPR követelményeinek megfelelően történik. Bármikor visszavonhatom a beleegyezésemet, az IHLE Magyarország Kft. székhelyére címzett bejelentésemmel, valamint e-mailben a info@ihlehungary.hu e-mail címen. Az IHLE Magyarország Kft. köteles biztosítani a náluk kezelt személyes adataim vonatkozásában a tájékoztatási, hozzáférési, helyesbítési, továbbítási, korlátozási, adathordozhatósági, és törlési jogaimat. Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor. A jelenlegi adatvédelmi szabályokat a www.ihle-tires.com oldalon találja.
Bankszámla számom
 
A bankszámla tulajdonosának a neve*
IBAN*
A számla átvétele
A számla küldés erra az e-mail címre PDF formátumban
A (*) jelölt mezőket ki kell tölteni
Az IHLE Magyarország Kft. személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel a regisztrációs űrlapon a szerződéskötés előtti kapcsolatok teljesítése és adott esetben a szerződés kezdeményezése, feldolgozása és végrehajtása céljából. A kapcsolattartási adatok esetén önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], továbbá az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja] - a Számviteli törvény 159-169. § bekezdése; Áfa tv. 159.§; 166.§ (számla, illetve nyugtaadási kötelezettség). A személyes adatok, amelyekről az IHLE Magyarország Kft. az üzleti kapcsolattal összefüggésben tudomást szerez, csak meghatározott célokra és a szerződéses és szerződés előtti viszony feldolgozására használja fel.Személyes adatainak megadását azért kérjük, mert szükséges a szerződés megkötéséhez és az Önnel fennálló szerződés előtti kapcsolatok teljesítéséhez. Önnek azért kell megadnia ezeket az információkat, mert a megállapított jogalapon ezek nélkül nem tudjuk teljesíteni az adott célra vonatkozó kötelezettségeinket sem mi sem Ön. Az IHLE Magyarország Kft. meghatározott célokra, személyes adatokat továbbít szolgáltatóinak és/vagy az IHLE gumiabroncs GmbH-nak és más vállalatoknak, amelyekkel az IHLE Magyarország Kft. vállalatcsoportot alkot a GDPR (37) preambulumbekezdése értelmében. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása kizárólag a megfelelőségről szóló bizottsági határozat alapján történik. Ilyen döntés hiányában, azaz olyan országokban, amelyek nem garantálják a megfelelő szintű védelmet, további garanciákat nyújtunk az Ön személyes adatainak védelmére, különösen a Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok (GDPR 46. cikk) vagy kötelező erejű, kötelező erejű belső adatvédelmi szabályok révén. (A GDPR 47. cikke), vagy csak akkor tesszük meg, ha a különleges helyzetekre vonatkozó kivételek valamelyike érvényesül (a GDPR 49. cikke), ha a GDPR 46. és 47. cikkének követelményei nem érvényesülnek."A személyes adatokat a szükséges időtartamig, legfeljebb az Önnel fennálló szerződéses viszony megszűnéséig, és a törvényben vagy a felek megállapodásaiban meghatározott alkalmazandó korlátozási, elõzetes, panasztételi, tárolási és egyéb hasonló időszakok lejártáig, ezen időszakok utolsó időpontjáig kezeljük. Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást, nem kerül sor. Az érintetteknek joguk van hozzáférni az információkhoz, helyesbíteni, kifogásolni, korlátozni a rájuk vonatkozó adatok feldolgozását és törlését, kérni az adataik továbbítását és panaszt tenni. Amennyiben az érintettek gyakorolják ezeket a jogokat, és információkat szeretnének szerezni az adataikról, felvehetik a kapcsolatot a felelős céggel: IHLE Magyarország Kft., Erdélyi u. 4, 2900 Komárom. Az adatvédelemről további információt a www.ihle-tires.com oldalon talál.A panasztételi jogát az alábbi felügyeleti szervnél teheti meg: Magyarország Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 BUDAPEST, Falk Miska utca 9-11., www.naih.hu. NAIH tájékoztató a panaszügyintézésről: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html"