© Copyright by   I.D.S.  GmbH  

Registrace

Registrace internetového obchodu B2B

Obchodní název společnosti*
Odvětví (Autosalón, Autoservis, Pneuservis, ...)*
DIČ
IČO
Fakturační adresa*
Dodací adresa (když je jiná než fakturační)
Zodpovědný (á) za nákup pneumatik / disků*
Právní forma (s.r.o., ...)*
Jednatel společnosti ( jméno a příjmení)*
Jsem členem sítě autoservisů/ pneuservisů*
E-mailová adresa*
PSČ, Město, Krajina*
Telefon*
Mobil
Newsletter
Ano chci dostávat e-mailem informace od IHLE Tires GmbH a jeho dceřinných společností o produktech,službách nebo prodejních kampaní. Za tímto účelem uděluji společnosti IHLE Czech s.r.o. svůj souhlas. I can withdraw my consent at any time by declaration to IHLE tires GmbH, Heinkelstr. 13, 76461 Muggensturm. I can find the current data protection regulations at www.ihle-tires.com
Bankovní spojení
You will receive a SEPA form from IHLE tires GmbH for the authorisation of accounts receivable via electronic SEPA procedure. To make it easier for you to fill out the SEPA form in advance, IHLE tires GmbH requires from you
Jméno majitele účtu*
Číslo účtu*
Obdržení faktury
Faktura v PDF formátu na následující e-mailovou adresu
Políčka označené (*) musí být vyplněné!
IHLE Czech s.r.o. shromažďuje a spracovává osobní údaje v rámci registračního formuláře za účelem plnění předsmluvních vztahů a případně i započetí spracování a realizaci smlouvy v souladu se zásadami a na základě GDPR a příslušných vnistrostátních právních předpisů. Osobní údaje o kterých se IHLE Czech s.r.o. doví v souvislosti s obchodním vztahem, bude používat pouze na stanovené účely a spracování smluvního a předsmluvního vztahu.Poskytnutí Vašich osobních údajů je naším požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy a plnění předsmluvních vztahů. Proto nám tyto údaje musíte poskytnout, v opačném případě nebudeme moci splnit Vaše ani naše povinnosti určené pro danný účel na stanoveném právním základu. Na vymezené účely IHLE Czech s.r.o. přenáší osobní údaje svým poskytovatelům služeb a/nebo IHLE Tires GmbH a jiným společnostem se kterými tvoří IHLE Czech s.r.o. skupinu ve smyslu citátu 37 GDPR. Přenos osobních údajů do třetí krajiny se uskutečňuje výlučně na zákaldě rozhodnutí Komise o pOsobní údaje spracováváme po nezbytně nutnou dobu, nejvíce do ukončení smluvního vztahu s Vámi a do uplynutí aplikovatelných promlčecích,dopředu vylučujících, reklamačních, uschovacích a jiných podobných lhůt stanovených právními předpisy nebo dohodou smluvních stran a to do uplyntí poslední z těchto lhůt. Automatizované rozhdování včetně profilování se neuskutečňuje. Dotčené osoby mají právo na přístup k informacím,opravu, námitku, omezení spracování a vymezení údajů, které se jich týkají. Mohou požádat o přenos svých údajů a taktéž podat stížnost. když dotyčné osoby uplatňují tyto práva